Nieuws

25/03/2023 - Verslag Algemene Vergadering 2022

Het verslag van de Algemene Vergadering 2022, goedgekeurd op 01/2/2023 kun je online vinden in de sectie Leden > Documenten > Bestuursvergaderingen
Lees verder »